Ћирилица   /   Latinica   /   English
   
FENIX ART
Кинематографија
Републике Српске
Фотографија
Републике Српске
Стрип сцена
Републике Српске
Из свијета филма

Вијести

„БАЊА ЛУКА 2008“ 2. међународни салон фотографије, 16. међународна изложба дијапозитива
2008-08-08

1. Организатор
    УНИВЕРЗИТЕТСКИ ФОТО КИНО КЛУБ Бања Лука

2. Учешће
    Право учешћа имају фотографи из цијелог свијета

3. Тема и број радова
3.1. За учешће на 2. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ  ФОТОГРАФИЈЕ „БАЊА ЛУКА 2008“, аутори конкуришу са црно-бијелим или колор радовима у дигиталном облику. Максималан број радова је четири (4), димензија 20x30cm у 300 дпи и JPG формату на ЦД-у. Тема је слободна. Фотографије морају бити обиљежене редним бројевима у фолдерима исто као у пријави. У фолдеру сваке фотографије треба ставити слиједеће податке:             

  • Име аутора.
  • Назив фотографије на једном од званичних FIAP језика ( или нека друга идентификација)
  • Број којим је означен рад у колекцији, мора да одговара броју којим је исти означен  у пријави.

Радови који немају уредно попуњену пријаву неће бити жирирани.

За учешће на 16.МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ ДИЈАПОЗИТИВА аутори конкуришу са по шест (6) дијапозитива формата 5x5 цм урамљених у оквире са стаклом за слиједеће теме:   а) слободна
                            
Дијапозитиви треба да буду означени тачком у доњем лијевом углу.

4. Котизација
За 2. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН  ФОТОГРАФИЈЕ котизација за учешће   износи 10 ЕВРА.
Новац слати заједно са ЦД-еом и пријавом.
За 15. МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ДИЈАПОЗИТИВА учешће је бесплатно.

5. Жири изложбе:

Бранислав Бркић        МФФСС/ЕФИАП
Милан Марковић        МФФСС/ЕФИАП
Драган Проле            ФА1 ФСС
Милорад Кашћелан    ФА1 ФСС

Одлука жирија је коначна.

6.    Награде
       За сваку изложбу биће додијељено:
       I , II, III награда за колекцију
       I , II, III награда појединачно
       до пет похвала

7.    Каталог
       Сви учесници добијају каталог изложбе.

8.  Примједбе
Организатор може користити изложене радове за репродукцију у каталогу и за промоцију изложби без плаћања накнаде за ауторски хонорар.Организатор ће са радовима пажљиво поступати, али не може прузети одговорност за штете настале у транспорту.

9. Календар изложбе

Пријем радова ----------------------------------------------------------- 06.09.2008.
Жирирање --------------------------------------------------------------- 13.09.2008.
Резултати жирирања --------------------------------------------------  15.09.2008.
Изложба ------------------------------------------------------------------ 10.10.2008.
Враћање радова и каталога ------------------------------------------ 31.12.2008.


10. Достављање радова
      Радове аутора заједно са пријавом послати на адресу:

      УНИВЕРЗИТЕТСКИ ФОТО КИНО КЛУБ     
      Бана Милосављевића 20
      78000 БАЊА ЛУКА
      Република Српска,  БиХ


11. Контакти
 
      blendafoto@blic.net   +387 51 317 777    УФКК
      kascelanni@blic.net   +387 65 671 091    Милорад Кашћелан
      prolet@blic.net          +387 65 535 693    Драган Проле

 BANJA LUKA 2008“
          
2nd INTERNATIONAL EXHIBITION OF  PHOTOGRAPHY
16th INTERNATIONAL EXHIBITION OF SLIDES

 
 

1. Organizer
    "UNIVERZITETSKI FOTO KINO KLUB" Banja Luka

2.  Participation
    Opened for authors from all over the world.

3. Themes and number of works

3.1. For participation in the 2st INTERNATIONAL EXHIBITION OF  PHOTOGRAPHY „BANJA LUKA 2008“, authors can submit up to four (4) monochrome or colour digital photographs on CD, with dimensions 20x30cm, 300 dpi resolution, and in JPG format. Theme is Open (Free). The photographs in folders must be numbered in the same way they are numbered in the entry form. Folder of each photograph should contain the following information:

 

  • Name of the author
  • Name of the photograph in one of the official FIAP languages (or some other ID)
  • The number of a work in a collection must be the same as the number indicated for the same  work in the entry form.

The photographs that are not submitted with the valid entry form will not be judged.

3.2. For participation in the 16th INTERNATIONAL EXHIBITION OF SLIDES, each author can submit six (6) slides, with 5x5 cm format, framed in slide frames with glass for the following theme:     - Open (Free)

Slides must be marked with a dark dot in the bottom left corner.

4. Entrance fees
Entrance fee for the 2nd INTERNATIONAL EXHIBITION OF  PHOTOGRAPHY is 10 Euros. Entrance fee is to be sent together with the CD and the entry form.
Entrance for the 16th INTERNATIONAL EXHIBITION OF SLIDES is free.

5.  Jury

Branislav Brkić      MFFSS/EFIAP
Milan Marković     MFFSS/EFIAP
Dragan Prole         FA1 FSS
Milorad Kašćelan   FA1 FSS

Jury decision is final.


6. Awards
Prizes for each category will be awarded as follows:
    I, II, III prize for collection
    I, II, III individual prize
    and up to five honourable mentions

7. Catalogue
All participants will get the exhibition catalogue.

8. Note
The organizer can use accepted works for further reproduction in the catalogue and promotion of exhibitions without payments to any kind of rights. The organizer will handle works with care, but cannot be responsible for any transport damage.

9. Calendar

Closing date for entries _______________________ 06.09.2008.
Judging _____________________________________13.09.2008.
Results _____________________________________ 15.09.2008.
Exhibition ___________________________________ 10.10.2008.
Mailing of works and catalogues _________________ 31.12.2008.


10. Sending the works
      The entry form and all entries should be addressed to:

UNIVERZITETSKI FOTO KINO KLUB
Bana Milosavljevića 20
78000 BANJA LUKA
REPUBLIC OF SRPSKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA


11. Contacts

blendafoto@blic.net    +387 51 317 777    UFKK
kascelanni@blic.net    +387 65 671 091    Milorad Kašćelan
prolet@blic.net           +387 65 535 693    Dragan Prole

Архив
Штампај Пошаљи пријатељу Назад
ГАЛЕРИЈА | ВИДЕО | ЛИНКОВИКОМЕНТАРИ | КОНТАКТ  
Дизајн и CMS: BTGport.net

Феникс © сва права задржана